Sandblæsning​

Ved sandblæsning afrenses glødeskaller, rust og gammel maling. Afrensninger udføres med fristråleblæsning i egen kabine med skrabegulv og genbrug af blæsemiddel. Emnet enten svirpes eller blæses helt rent.

Industrivej 26

5672 Broby

Tlf. 62 63 22 99

Fax. 62 63 2​2 97

broby.i.lak@mail.dk

CVR. 25482212​